KHI TRẺ – BÁN SỨC KHỎE LẤY VÀNG, VỀ GIÀ – BÁN VÀNG LẤY SỨC KHỎE

Các phân tích hoá học cho thấy trong sinh khối (biomass) của Đông trùng hạ thảo có 17 acid amin khác nhau, có D-mannitol, có lipid, có nhiều nguyên tố vi lượng (Al, Si, K, Na…)